Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 januari 2017 en geldt voor iedereen die gebruik maakt van https://www.delangekoe.nl (hierna te noemen: De Lange Koe).

Door het gebruiken van De Lange Koe kunnen persoonlijke gegevens worden verzameld. De Lange Koe verzameld de volgende gegevens:

 

Contactformulier

Bij het invullen van het contactformulier, verzamelen wij de naam en het emailadres. Om te voorkomen dat spambots overlast veroorzaken, wordt tevens het ip-adres van de gebruiker bewaard. Alle gegevens worden maximaal twaalf maanden bewaard. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt zullen in vertrouwen worden behandeld. De Lange Koe zal deze gegevens nooit delen met derden, tenzij hier uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker voor is gegeven en/of dit bij wet verplicht is.

 

Bestelling

Wanneer er een bestelling wordt geplaatst, verzamelen wij naam, emailadres, adresgegevens en telefoonnummer van de gebruiker. Deze gegevens hebben wij nodig voor het leveren van de bestelde goederen. De gegevens die worden ingevuld bij het plaatsen van een bestelling, worden bewaard op onze server, hiervoor wordt standaard gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding (SSL). Deze gegevens worden na het afronden van een bestelling niet meer gebruikt (en dus ook niet verkocht aan derden) met uitzondering voor administratieve doeleinden. De Lange Koe bewaard deze gegevens volgens de wettelijke termijn van zeven jaar.

 

Betaling

Betalingen op De Lange Koe lopen via Mollie. Mollie verzameld de volgende gegevens: naam, bankrekeningnummer, ip-adres van de gebruiker, browser en type apparaat. Afhankelijk van het type betaling kunnen ook de adresgegevens en het emailadres worden verzameld. Mollie bewaard deze gevens volgens de wettelijke termijn van zeven jaar.

 

Verzending

Voor het verzenden van producten maakt De Lange Koe gebruik van MyParcel. Om de bestelling op een juiste manier te kunnen bezorgen, worden naam, adresgegevens, emailadres en telefoonnummer verzameld en door MyParcel bewaard volgens een wettellijke termijn van zeven jaar.

 

Retourformulier

Bij het invullen van het retourformulier, verzamelen wij de naam, emailadres, adres, bankgegevens en bestelgegevens. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt zullen in vertrouwen worden behandeld. De Lange Koe zal deze gegevens nooit delen met derden, tenzij hier uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker voor is gegeven en/of dit bij wet verplicht is. De Lange Koe bewaard deze gegevens volgens de wettelijke termijn van zeven jaar.

 

Statistiek

Ten behoeve van het bijhouden van de statistieken (met behulp van Google Analytics) heeft De Lange Koe een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Hierin is opgenomen dat alle gegevens met betrekking tot het gebruiken van De Lange Koe anoniem worden verwerkt (gegevens zijn dus niet te herleiden tot individueel niveau), er geen gegevens worden gedeeld (dus ook niet voor het verbeteren van de services van Google, benchmarking, technische ondersteuning of ten behoeve van marketingdoeleinden), er geen gebruik van andere diensten van Google wordt gemaakt in combinatie met Google Analytics en de gegevens maximaal 26 maanden mogen worden bewaard.

 

Cookies

De Lange Koe gebruikt cookies voor het laten functioneren van de internetsite. De Lange Koe gebruikt de volgende cookies:

 

Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website. Dit zijn cookies die geen inbreuk maken op de privacy van gebruikers van De Lange Koe en waarvoor geen voorafgaande toestemming nodig is en waarvan de cookie instellingen niet gewijzigd kunnen worden. Hieronder vallen cookies die de cookie-instelling onthouden, deze cookies zijn een jaar geldig. Hieronder vallen ook cookies die worden gebruikt wanneer er producten worden toegevoegd aan een winkelmandje. Deze cookies vervallen na het verlopen van een sessie.

Tracking cookies

De Lange Koe gebruikt cookies die het surfgedrag bijhouden (Google Analytics). Deze cookies geven inzicht in de gebruikers van De Lange Koe en de wijze waarop De Lange Koe wordt gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om op maat gemaakte content aan te bieden. In sommige gevallen worden gegevens verkregen via deze tracking cookies gebruikt om algemene statistieken over het gebruik van De Lange Koe te verkrijgen. Hierbij gaat het altijd om algemene en gemiddelde gegevens, zoals het gemiddeld aantal bezoekers per maand of het percentage bezoekers dat afkomstig is uit Nederland.

Wijzigen van cookie instellingen

Cookie instellingen kunnen altijd worden gewijzigd door op de cookie notice rechtsonderin het scherm te klikken. Onafhankelijk van het al dan niet accepteren van cookies van De Lange Koe kunnen gebruikers te allen tijde de instellingen in de browser aanpassen waardoor cookies niet langer worden opgeslagen. Ook kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen in de browser worden verwijderd.

 

Rechten

Iedere gebruiker van De Lange Koe heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien en/of te verwijderen. Dit kan kenbaar worden gemaakt door een email te sturen naar: hallo@delangekoe.nl. Gegevens die vanwege administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden moeten worden bewaard, kunnen niet verwijderd worden.

 

Wijzigingen

De Lange Koe behoudt te allen tijde het recht om de vormgeving, inhoud en functionaliteit van de website, alsmede deze privacyverklaring zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.